16. april - 3. mai
Gisle Hannemyr
Eirik Solheim
Debattredaktører
4. mai – 19. mai
Even E. Westvang
Simen Svale Skogsrud
Debattredaktør
19. mai – 12. juni
Petter Bae Brandtzæg
Vibeke Kløvstad
Debattredaktører
19. mai
Delte
meninger
Heidi Grande Røys
Redaktør

Kommentar til TPB-dommen

Klokka 11 i dag avsa dom Stockholm Tingrät i den såkalte TPB-saken. Dommen var fellende, og knusende: Ett års fengsel for hver av de fire tiltalte, og i tilegg må de erstatte filbransjens tap med 30 millioner kroner.

Dommen kommer garantert til å bli omstridt, og den kommer like garantert til å bli anket.

Overraskende er ikke dommen. Å “dele” andres opphavsrettsbeskyttede materiale er forbudt, og det samme er medvirkning. Selv om ikke noe slikt materiale befant seg på serverne til TPB så hadde folkene bak TPB utstyrt nettstedet med søkefunksjoner, og andre tjenester som tilrettela nettstedet for brukernes ulovlige handlinger. Dette var klare og bevisste medvirkningshandlinger, som retten fant tilstrekkelig bevist for å finne de tiltalte skyldige for brudd på opphavsretten.

For vanlige nettbrukere mener jeg dommen er gode nyheter. Hadde TPB vunnet fram i retten så er det var opplest og vedtatt at det ikke er mulige å få ram på bakmennene bak ulovlig fildeling med rettslige midler. Da hadde det sannsynligvis vært langt enklere for plate- og filmbransjen og få politikerne med på tiltak innrettet på å ta hver enkelt bruker – som for eksempel utlevering av abonnementsdata knyttet til IP-adresser til advokater som jobber for mediebransjen. Slike tiltak hadde både underminert personvernet på nett, og truet rettssikkerheten til vanlige nettbrukere. I og med at bakmennene bak TPB er dømt har ikke bransjen samme behov for å kunne forfølge vanlige brukere rettslig, som de ville hatt dersom TPB hadde vunnet.

Mange stiller spørsmålstegn ved hva dommen innebærer for nettet. Betyr det at søketjenester i sin alminnelighet, som Google, også blir ulovlige? Etter min mening finnes det ikke grunnlag i dommen for å hevde dette. Det er ikke Internett eller søketjenester i alminnelighet som er tiltalt, men fire personer som har bevisst og med overlegg har utviklet og driftet en tjeneste særlig innrettet for å muliggjøre utveksling av opphavsrettsbeskyttet materiale. En slik tjeneste kan ikke sammenlignes med en generell søketjeneste der det at det dukker opp slikt materiale i søk er en ren bivirkning av hvordan nettet fungerer teknisk.

Vist 7538 ganger. Følges av 27 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 129 kommentarer

@André Paulsberg
Jeg klarer fortsatt ikke å følge deg når du sier at kultur er mindre tilgjengelig enn før.

1. Kunstig forsinking av lansering av Film og Musikk .

Ja, det skjer og det er ikke ønskelig. Det kan i noen tilfeller være greie grunner til at det er slik, men det er ikke en god forretningsmodell. Likevel: Film og musikk lanseres samtidig globalt nå i langt større grad enn før, og når det ikke skjer tar det mye kortere tid enn det gjorde før fra første lansering til det er tilgjengelig over alt.

2. Mulighet til å kopiere musikk fra CD til portabel spiller , alá kassett opptak .

???? I en kort periode prøvde noen plateselskap seg på dette. Det var et håpløst tiltak. Men det begynner å bli noen år siden man oppga dette. Det er kun CDer fra visse selskaper, kjøpt i en relativt kort periode hvor dette var et problem. Og siden du nevner kassett: Det var aldri noe problem å kopiere analogt, hvilket vil si via analogt tilbake til et digitalt format. Det er ikke vanskeligere enn å kopiere til kassett heller. Men man blir satt tilbake til en tid da det tok 60 minutter å kopiere 60 minutter med musikk.

3. Hindring av lovlig handel og egenimport fra butikker utenfor Norge via Internet .

Hva mener du egentlig med dette? Når din påstand er at det er mindre tilgjengelig enn før, da må det vel bety at det er vanskeligere å kjøpe CD, DVD med videre? Jeg har aldri opplevd at noen har forsøk å hindre meg i å kjøpe noe som helst fra butikker utenfor Norge. Jeg har importert plater til eget bruk siden 1970-tallet fordi en del av den musikken jeg ville ha ikke var tilgjengelig i Norge. Aldri har det vært så enklt som nå. Alt lar seg bestille og blir levert etter få dager.

Hvis du sikter til tilbude av nedlastbar musikk, så ønsker jeg meg også hele repertoaret i iTunes og tilsvarende tjenester. Men at alt ennå ikke er tilgjengelig på denne måten, det gir da ikke grunnlag for å påstå at det er mindre tilgjengelig enn før? Da jeg for en tid siden jaktet på en del gamle innspillinger fordi jeg ville ha originalene til coverlåtene som Beatles spilte inn, da fikk jeg i alle fall det meste fra iTunes. Vi skal ikke langt tilbake i tid før det i praksis nesten hadde vært umulig å få tak i dette. Igjen: Det er mye mer tilgjenglig enn det noen gang har vært.

“Det må være lov å kritisere den delen av bransjen som misbruker åndsverkloven til lovstridig handlinger og hindre lovlig virksomhet , utan at kritikken knyttes til støtte for piratkopiering”

Hva slags lovstridige handlinger har bransjen begått? Apple, og sikkert noen andre, har misbrukt teknologien til å forsøke å låse inne kunder. Konkurranserettslig var dette kanskje på kanten. Og det er uansett historie. Har du noen konkrete eksempler? Påstander som ikke er underbygget og ikke konkretisert er vanskelig å forholde seg til.

Dette bryter litt med trådens “naturlige” gang, men er on-topic. Jeg har ikke sett at noen har nevnt dette:

http://www.dagbladet.no/2009/04/24/nyheter/fildeling/teknologi/internett/utenriks/5907171/

Er dette et skudd for baugen, for alle de som sier at det ikke nytter med rettslige skritt mot piratkopiering (spesielt rettet mot bakmennene)?

Interessant at mange fildelingstjenester stenger. Jeg tror vi vil komme et godt stykke hvis det gjøres klart at det er de som gjør innhold ulovlig tilgjengelig for allmennheten, som skal risikere rettsforfølgelse, mens de som benytter seg av denne muligheten (laster ned) ikke rettsforfølges. Da vil muligens også “solidariteten” mellom fildelerne og nedlastere bli slitt.

Det er jo dem som sprer ulovlig materiale som er de virkelige “skurkene”, ikke dem som laster ned uten selv å spre filer.

Jeg synes også det er interessant at mange trackersites stenger. De får nå også krav om at de må stenge, om de vil unngå krav og rettsforfølgelse.

Jeg vil tro at vi også vil få se krav må ISPer som hoster slike tjenester, selv om jeg ennå ikke har hørt om slike.

Jeg er heller ikke overbevist om at solidariteten mellom piratskipperne vil holde. Peter Sunde kan reise rundt og snakke kjepphøyt om at de ikke vil betale. Men Carl Lundstöm har penger og han kommer til å få hele regningen hvis de andre ikke betaler. Det er ikke sikkert han synes Pirate Bay er så morsomt at det er verdt å bruke 30 mill SEK på. Og hva verre er, sett fra Carl Lundstöms perspektiv: Hvis Pirate Bay fortsetter må de regne med nye og større krav. 30 mill SEK er kun erstatning for perioden 1. juli 2005 til 31. mai 2006. Det er ingen grunn til å tro at bransjen ikke vil følge opp med nye krav når Pirate Bay holder på som de gjør. Om man forutsetter tilsvarende tap (og dermed erstatninger) i tiden etter 31. mai 2006 er det ikke usannsynlig med et krav på ytterligere 200 mill. Det spørs om Carl Lundström synes Pirate Bay er så morsomt at han vil svi av alle sine knekkebrødmillioner på dette. Jeg blir ikke overrasket om vi ser at piratene begynner å sloss med hverandre.

PS (etterredigering)
Jeg tror ikke at film- og musikkbransjen er særlig interessert i å gå etter nedlastere. Men for det første har man dette med at de som laster ned via bittorrent også automatisk deler ut til andre. Så det er ikke så lett å skille. Det annet er at de kan se seg tjent med å statuere noen eksempler for å markere at også nedlasting er ulovlig. Det vil ikke bli erstatninger i usansk størrelse, slike erstatninger får man heldigvis ikke i Norge. Men krav i størrelsesorden 50-100.000 skal man ikke se bort fra. Det svir også ganske hardt i en skoleelev eller studentøkonomi.

@Olav Torvund

.bq Jeg tror ikke at film- og musikkbransjen er særlig interessert i å gå etter nedlastere. Men for det første har man dette med at de som laster ned via bittorrent også automatisk deler ut til andre. Så det er ikke så lett å skille.

Nå er jeg en særdeles uerfaren fildeler, erfaringen begrenser seg til å prøve LimeWire for et par år siden. Men jeg er da overbevist om at jeg kunne skru av muligheten for at andre så mine filer der. Man kan også stenge andre ute fra egen datamaskin med brannmurer etc.

Å dele filer ikke gå begge veier. Det er et valg hver enkelt gjør.

@ Toralf Sandåker

Noen som har mer inngående kjennskap til teknologien enn hva jeg har får kommentere dette.

BitTorrent-protokollen er så vidt jeg vet innrettet slik at man automatisk deler med andre det man laster ned, og at denne funksjonen kan man ikke (på en enkel måte) skru av.

Imidlertid er det mulig å koble seg fra svermen av trackere i det øyeblikket man selv har skaffet seg den komplette filen man er interessert i (og altså bare har delt en mindre del av den med andre). Slik oppførsel kalles leeching (etter det engelske ordet for blodigle). Dette regnes som usosial adferd i torrent-kretser. Enkelte torrent-nettsteder publiserer brøken mellom opp- og nedlasting, og noen vil endog nekte å betjene aktører der denne brøken viser at de i svært liten grad deler innhold med andre.

Det finnes videre programvare som utnytter svakheter i BitTorrent-protokollen til å “lyve” om hva torrent-klienten faktisk gjør, og som kan lure denne typen kontrollsystemer.

Jeg har ikke brydd meg om å undersøke bittorrent-teknologien. Av den enkle grunn at fildeling ikke er aktuelt for meg så lenge jeg ikke har en grunn til å bruke teknologien til lovlig fildeling.

Men den korte stunden jeg av teknologisk nysgjerrighet prøvde ut LimeWire, var det fort gjort å oppdage at utgående tilgang kunne blokkeres enkelt. Slike løsninger trenger dessuten tilgang til bestemte porter og tjenester på egen maskin, en tilgang som også er enkel å blokkere.

Men det er teknologi. Poenget mitt er at vi alle har et personlig ansvar for å ikke spre opphavsrettsbskyttede filer ulovlig. En måte å ivareta det på, samtidig som man benytter seg av retten til å kopiere til privat bruk, er f.eks. å legge filer man vil dele på en ftp-tjener og så gi selektiv tilgang for de nærmeste basert på innlogging og passord.

@Toralf Sandåker

Jeg har ikke brydd meg om å undersøke bittorrent-teknologien. Av den enkle grunn at fildeling ikke er aktuelt for meg så lenge jeg ikke har en grunn til å bruke teknologien til lovlig fildeling.

Du tenker litt for enkelt her. Skrur man tiden ikke så veldig mange år tilbake ville mange antagligvis ha sagt at mp3 ikke var interessant fordi man ikke drev med ulovlig nedlasting. Teknologien er ikke problemet, spørsmålet er hvordan den anvendes.

BitTorrent er, etter det jeg har forstått, en meget effektiv teknologi for å distribuere store filer. Folkene i NRKBeta (kanskje debattredaktør Eirik Solheim kan kommentere dette) sier at den er 97% mer effektiv enn vanlig nedlasting fra en server (tallet er referert etter hukommelsen, så jeg garanterer ikke riktigheten av det).

Første gang jeg møtte BitTorrent utenfor en piratkontekst var, om jeg husker rett, ved nettdistribusjon av konsertopptak fra en musikkfestival i USA. Siden det var arrangøren som sto for distribusjonen som var en del av hele festivalpakka, regner jeg med at de hadde klarert de nødvendige rettigheter. NRK bruker BitTorrent til nettdistribusjon av TV-serier som Lars Monsens serier, Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, og en del annet.

At en teknologi i stor utstrekning har blitt og blir brukt til ulovlig formål betyr ikke at man skal stoppe selve teknologien (uten at jeg skal beskylde deg for å ha hevdet det siste).

@ Olav Torvund

Leste du hva jeg skrev? Jeg vet at bittorrent også brukes til materiale som spres lovlig, men påpekte at jeg ikke har hatt noen grunn til å bruke det. Ellers er det jo på det rene at det ikke er teknologien som er dømt i TPB-dommen. Dommeren uttrykte det selv på pressekonferansen etterpå.

Som mangeårig teknologientusiast har jeg da heller ingeting i mot spennende teknologi, snarere tvert imot. Men jeg mener det er vitkig å se hvordan vi bruker teknologien, og at en hver bruk av ny teknologi ikke nødvendigvis er av det gode.

@Toralf Sandåker
Jeg leste hva du skrev. Men jeg leste det kanskje litt fort.

Debatten om opphavsrett er interessant og viktig, men TPB er dessverre dårlege ambassadørar for ei etterlengta endring på dette området. Eg meiner me ser ei klar generasjonskløft i diskusjonen, og då er eg ikkje så oppteken av dei som meiner alt skal vera gratis fordi det er digitalt.

Dersom poenget er å diskutera om TPB har brote lova eller ikkje, kan diskusjonen fort avsluttast. Det er svært mykje som talar for at dei har det. Det er mykje meir interessant å diskutera om opphavsretten i dagens form er tilpassa det samfunnet me lever i. Ironisk nok (?) har EU nettopp vedteke å forlengja opphavsretten til musikk til levetida + 70 år. Skulle eigentleg vore 95 år, men dei fekk vel eit anfall av dårleg samvit og nøydde seg med 70. Det er uansett uhøyrt.

Me står i fare for å kriminalisera ein heil generasjon unge med dagens regime. Det er ikkje (berre) eg som påstår det, men Lawrence Lessig – mannen som kanskje framfor nokon har kjempa mot dagens opphavsrettsregime. Han har til og med gjort noko med det: Creative Commons som eit alternativ på visse område. Ein av få juristar som ikkje er oppteken av å forsvara og bevara det eksisterande, men tilpassa lovverket til nye tider.

I boka “Remix – Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy” går han endå ein gong til angrep på USAs opphavsrettslover som han meiner har slutta å fungera etter det føremålet dei var laga for: beskytta artistar sitt kreative arbeid samtidig som dei tillet artistane å byggja på tidlegare verk.

Eg trur mange i den eldre generasjonen ikkje heilt har fått med seg den “lese- og skrive”-kulturen (read/write) som pregar dagens unge. Me trur ungdom framleis er passive konsumentar som me sjølve stort sett var, og ser ikkje at ungdomskulturen har endra seg radikalt. Heile remiks-kulturen hamnar i frontkollisjon med dagens opphavsrettsreglar, og lovverket blir stadig verre (sjå USA og EU), ikkje betre.

@Svein Ølnes
Lessig er nok ikke den eneste som har sett problemene eller er opptatt av at man må være i takt med dagens virkelighet. Men han har skrevet en bestseller som har fått folk til å tro at han er, om ikke den eneste, så i alle fall den første og fremste. Han skriver godt og fengende, og har særlig fått stor oppslutning hos folk som ikke har så stor innsikt i opphavsrett—kanskje fordi man ikke har nok ballast til å stille seg kritisk til det han presenterer.

Jeg har sans for en del av Lessigs synspunkter, og jeg tror det er en oppfatning jeg deler med ganske mange opphavsrettsjurister. Men det han skriver er så tvers igjennom usansk, både når det gjelder beskrivelse, analyse og foreslåtte tiltak at overføringsverdien til f.eks. Europa er begrenset. Mye gir inntrykk av at han synes å tro at opphavsrett er en usansk oppfinnelse, mens det i virkeligheten er USA som er avvikeren her. Først i 1987 meldte USA seg inn i verden på dette området, og Lessig er en nostalgiker som ønsker seg tilbake til tiden før 1987. Det passe ikke så godt her, fordi utgangspunktet er et annet.

Jeg er på en måte enig i at PirateBay etc er en avsporing. Men når det truer med å ta levebrødet fra de som arbeider med musikk og film, da må man ta det på alvor. Retten til å skape er imidlertid langt viktigere enn at noen vil kunne kopiere det andre har skapt uten å betale for det. Dette druker i PB og tilsvarende. Så er dessverre også dynamikken slik at når noen opptrer som PB, da vil man også sette inn mottiltak som er lite hyggelige. Det er ikke folk som oppfører seg noenlunde ordentlig som har ført til at byen er full av overvåkningskamerar og vektere, og at man stadig anskaffer kraftigere låser.

Vernetiden for utøvende kunstnere er forøvrig ikke forlenget til levetid + 70, men til 70 år fra innspillingen fant sted (eller ble offentliggjort). Jeg tror faktisk at det er en relativt grei løsning, selv om det er mye som kan sies om den regelen. I dag er vernetiden 50 år fra innspillingen fant sted (eller ble offentliggjort). Det betyr f.eks. at Nora Brockstedt ikke lenger kan kreve penger for at “Tango for to” blir spilt på radio, når det selges plater, osv. Jeg synes også artistene skal kunne nyte godt av de lange haler.

@ Svein Ølnes

Helt enig i at det er et deltagende aspekt som glemmes hele tiden av de som ønsker å beskytte opphavsmennene. Som jeg har påpekt tidligere, jo mer komplekse systemer for opphavsrett, jo lengre vernetid, jo større risiko for deltagelse og høyere bøter, jo mer vertikale løsninger for distribusjon osv osv – jo høyere er barrierene for aktiv deltagelse!

YouTube har gjort en fantastisk jobb for å la vanlige folk få aktivt delta i kulturlivet, men man blir hele tiden minnet på at kulturproduksjon tilhører “the big leagues”. Jeg laget selv videoer hvor lyden ble tatt bort siden jeg hadde lagt på musikk fra kjente musikere. Systemet tok ikke hensyn til verkshøyde, det tok ikke hensyn til intensjonen bak videoen osv (retningslinjer for “fair use” eller “sitatrett” som man kanskje kunne benyttet i Norge". Andre igjen får horder av advokater på nakken for å gjøre noe som for dem føles helt naturlig.

På Tirsdag skal jeg delta i paneldebatt om remixing, og hvilke utfordringer dokumentarfilmbransjen stilles ovenfor med de utfordringene og mulighetene som internett og reduserte produksjons og distribusjonskostnader medfører. Det kommer veldig an på hvordan debatten utvikler seg, men jeg antar at mine argumenter kommer til å ligge på at her er mulighetene fantastiske, og det er et problem at de beste og mest tilgjengelige distribusjonsmekanismene ikke har betalingsløsninger knyttet til seg – for betalingsvilligheten, spesielt i nisjemarkeder, er trolig svært høy – og fildelere er de som bruker mest penger på innhold. Etterhvert kan det bli et “problem” for profesjonelle dokumentar og filmskapere at de må konkurrere om folks oppmerksomheten på linje med lavkosts, deltagerprodusert underholdning som Charlie the Unicorn, Fan Fiction, Half Life filmer og Red vs Blue… Kutiman er bare tippen av isberget. For meg er dette fantastisk, og ikke et problem!

Innhold som dette skapes på TROSS av opphavsrett, ikke på grunn av den…

PS den største bruken av Torrent teknologien jeg kjenner til er Blizzard, som patcher 10 millioner World of Warcraft installasjoner hver uke…en jobb som hadde vært helt utenkelig med vanlig FTP teknologi. Det er forresten bullcrap at Torrent og andre distribuerte teknologier blir sett på med nøytrale øyne, eksemplifisert ved at man har demonisert en hel teknologi…man snakker om “ulovlig fildeling”, ikke “brudd på opphavsretten” eller “uautorisert kopiering”

@ Øystein Jacobsen

PS den største bruken av Torrent teknologien jeg kjenner til er Blizzard, som patcher 10 millioner World of Warcraft installasjoner hver uke…en jobb som hadde vært helt utenkelig med vanlig FTP teknologi.

Nettopp, det er ikke teknologien i seg selv, men ulovlig bruk som er problemet. Man straffer ikke Vegdirektoratet fordi folk bryter fartsgrensene, men man krever at alle er identifiserbare (har registreringsnummer), slik at evt. lovbrudd kan identifiseres.

Det er forresten bullcrap at Torrent og andre distribuerte teknologier blir sett på med nøytrale øyne, eksemplifisert ved at man har demonisert en hel teknologi…man snakker om “ulovlig fildeling”, ikke “brudd på opphavsretten” eller “uautorisert kopiering”

Her blander du kortene, eller uttrykker deg uklart. Ingen som er seriøse, demoniserer teknologien som sådan. “Ulovlig fildeling” er en ganske presis betegnelse på det som skjer, når personer gjør tilgjengelig digitalt innhold de ikke har rettighetene til å mangfoldiggjøre eller publisere. Det er personene som evt. bryter loven, ikke teknologien. Det burde være unødvendig å minne om.

Kopinor har f.eks. brukt uttrykket “ulovlig kopiering” når det et par ganger har vært konfliktsituasjoner der avtalt kopiering opphører, fordi partene ikke blir enige om vederlagets størrelse. Da er det blitt kjørt kampanjer for å informere om at det er ulovlig å kopiere opphavsrettsbeskyttet materiale f.eks. på skoler.

Vi har lang historikk når det gjelder å avtale lovlig kopiering i Norge, både individuelt og gruppevis. Ingen opphavsmenn er i mot det. Det er når avtale ikke foreligger, og den private kopirettens begrensninger ikke overholdes, at vi kan snakke om ulovlig kopiering. I så fall er det ingen grunn til å sminke ordene.

Sitatrett finnes det også hjemmel for, men det er verd å merke seg at bare små utdrag av et verk kan siteres, og bare i visse sammenhenger. Det er således ikke innenfor sitatretten å sitere hele verk (f.eks. en hel tegning eller et helt fotografi). Hvor grensen går ifbm å sitere musikk, vet andre mer om, men en hel låt er åpenbart ikke sitat.

@Olav Torvund
Sidan eg ikkje er jurist, kan eg vanskeleg uttala med om Lessigs faglege nivå. Eg har stor sans for han første og fremst for meiningane og haldningane hans, deretter for evna han har til å formidla desse og til slutt at han er veldig aktivt og løysingsorientert.

For ei vekes tid sidan var Jon Bing på besøk i Sogndal og heldt ei gjesteforelesing om den nye digitale verda. Diskusjonen etterpå dreia fort over på TPB og opphavsrett, og Creative Commons og Lessig vart nemnt av tilhøyrarane. Bing verka ikkje overvettes begeistra for Lessig (han heller), og sa noko om at han sjølv hadde føreslått eit liknande system som CC på 1980-talet. Kan det vera så banalt at det er vanskeleg å bli profet i eige land (les: på eige fagfelt)?

@Øystein Jakobsen
Ser ut som me er heilt på linje :-)

@Toralf Sandåker
Den avgrensa sitatretten er eit hovudproblem i remiks-kulturen, og forsåvidt ved all sampling av musikk. HipHop- artistar har hatt store og aukande problem med aggressive opphavsrettsforvaltarar, særleg gjeld dette i USA. Om det er like ille i Europa, veit eg ikkje.

@Svein Ølnes
Jeg vil ikke kritisere Lessig. Man kan ikke kritisere usanere for å være usanske, like lite som man kan kritisere nordmenn for å være norske. Skjønt, han er som så alt for mange usanske akademikere i den forstand at han i liten eller ingen grad leser noe som ikke er “Written in USA”. Problemet er snarere at han er slukt rått og ukritisk over hele verden selv om hans perspektiv er veldig usansk og mye av det han skriver ikke er så relevant utenfor USA.

Innsnevring av sitatretten og den generelle retten til å utnytte et verk for å skape et nytt og selvstendig verk er et alvorlig problem. Her har Lessig viktige poenger. Men også her er det først og fremst USA som er problemet, selv om resten av verden dessverre har en tendens til å komme etter. Det er organisasjoner og kommersielle aktører som stor sett er problemet, ikke opphavsmennene. Jeg husker at daværende generalsekretær i komponistforeningen, Gunda Djupvik, på en opphavsrettskonferanse reiste seg og protesterte mot det som folk fra andre organisasjoner sa. Hun sa bl.a. at hun representerte en gruppe som var stolte over at musikken deres ble samplet.

Det å kunne drive massekopiering uten å betale er ikke verdt å sloss for (snarere tvert imot). Men retten til å skape uten å risikere å bli saksøkt, det er viktig. Da er sitatretten og retten til å utnytte et eksisterende verk slik at nye og selvstendige verk oppstår det viktigste å kjempe for.

Jeg synes dette var interessant informasjon om Lessig, Torvund. Hva med en dedikert post om temaet for å belyse hvor han er appliserbar og ikke-appliserbar i Norge?

Som du sier: han refereres til ofte, antakelig ukritisk (sikkert også av meg), og uten kunnskap om appliserbarhet for Norge og Europa. Her er mer informasjon svært velkomment. Lessigs popularitet dreier seg nok i stor grad om å ha truffet et emne i tiden (foruten å være svært velformulert og -artikulert).

Gitt at det norske jusmiljøet ser ut til å være enige om Lessig (i hvert fall du og Bing), hadde i hvert fall jeg satt pris på et korrektiv.

@Pål Nedregotten
Støttar oppfordringa om å klargjera kvifor Lessig ikkje er så aktuell for europeiske tilstandar. Eg må leggja til at eg kanskje er litt urettferdig mot Jon Bing sidan eg berre trekkjer fram eit enkelt svar frå han. Eg må også leggja til at Bing, som Lessig, er ein veldig god formidlar.

@Olav Torvund
Eg trur me er inne på eit konstruktivt spor når diskusjonen dreier seg om opphavsretten sine avgrensingar knytt til sitatrett og korleis det verkar inn på remiks- og delingskulturen som er i framvekst.

@Olav Torvund skriver:

BitTorrent er, etter det jeg har forstått, en meget effektiv teknologi for å distribuere store filer. Folkene i NRKBeta (kanskje debattredaktør Eirik Solheim kan kommentere dette) sier at den er 97% mer effektiv enn vanlig nedlasting fra en server (tallet er referert etter hukommelsen, så jeg garanterer ikke riktigheten av det).

Du husker nok riktig. Erfaringene er som følger:
Opp mot 95% besparelse som de mest populære filene. De som veldig mange laster ned og veldig mange deler. For mindre populært innhold er besparelsene langt lavere.

Men det aller viktigste er opplevelsen for sluttbruker. At BitTorrent har en ekstremt effektiv lastbalansering gjør at systemene til NRK ikke går ned selv om veldig mange vil ha de samme filene samtidig. Og publikum får nedlastingshastigheter som vi ikke kunne tilbudt med annen teknologi.

Og du trenger ikke være bestemor for å finne deler av denne forklaringen opplysende:
http://nrkbeta.no/bittorrent-for-din-bestemor/

@Olav Torvund

“2. Mulighet til å kopiere musikk fra CD til portabel spiller , alá kassett opptak .”

Utfra ditt svar tror jeg du ikke forsto hva jeg prøvde å si , så jeg utdyper .
Før kunne man kopiere fra CD til kassett via vanlig analog kabel/overgang , dagens portable enheter har som regel ikke analog inngang så man må overføre filer i det formatet spillern støtter . Når man kjøper en CD fysisk eller via nettet i et annet format må det være fritt for DRM eller annen type kopibeskyttelse som hindrer dette .

“3. Hindring av lovlig handel og egenimport fra butikker utenfor Norge via Internet .”

Jeg har aldri opplevd at noen har forsøk å hindre meg i å kjøpe noe som helst fra butikker utenfor Norge. Jeg har importert plater til eget bruk siden 1970-tallet fordi en del av den musikken jeg ville ha ikke var tilgjengelig i Norge. Aldri har det vært så enklt som nå. Alt lar seg bestille og blir levert etter få dager.

Det er ikke min erfaring , men du kan gjerne prøve å bestille denne til Norge :
http://www.amazon.com/gp/product/B001BXA9AG/ref=s9_sims_gw_s1_p63_i1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=0ZY5CNA2V4CR380SWWPV&pf_rd_t=101&pf_rd_p=470938131&pf_rd_i=507846

“Det må være lov å kritisere den delen av bransjen som misbruker åndsverkloven til lovstridig handlinger og hindre lovlig virksomhet , utan at kritikken knyttes til støtte for piratkopiering”

Hva slags lovstridige handlinger har bransjen begått? Apple, og sikkert noen andre, har misbrukt teknologien til å forsøke å låse inne kunder. Konkurranserettslig var dette kanskje på kanten. Og det er uansett historie. Har du noen konkrete eksempler? Påstander som ikke er underbygget og ikke konkretisert er vanskelig å forholde seg til.

Jeg beskrev dette tidliger , fra “onsdag 22. april ved midnatt” , om virus på både CDer og spill .
Brudd på “fair use” regnes så vidt jeg kan se som lovbrudd i USA og Canada , og “ministerstyre” er i allefall lovbrudd i sverige .

MVH

@Pål Nedregotten
Jeg noen ganger vært inne på tanken om en krtisik (men ikke fientlig) gjennomgang av Lessig. Men så langt har det blitt med tanken. Jeg ville da ha måttet lese hans bøker på nytt, og de bør leses ganske grundig. Slikt tar som kjent tid. Så jeg gir i alle fall ingen løfter om å gjøre dette.

@Olav Torvund

Du kan om ikke annet ta med i beregningen at du vil få (minst) en takknemlig leser på en slik gjennomgang. Jeg synes dette er et interessant tema.

Krysser fingrene.

@André Paulsberg

Jeg har i alle fall ikke noen problemer med å ta signal fra en linjeutgang og spille det inn på en PC via linjeinngang. Det betyr at signalet konverteres fra digitalt til analogt og tilbake til digitalt, og gir nok et visst kvalitetstap. Men det er likevel bedre enn kassettene. At det blir litt tungvindt og at det blir litt kvalitetstap, det må man finne seg i. Det er grenser for hva man kan kreve hvis man ikke vil betale.

Man får det meste, ikke alt. Og det kan se ut til at noe av prisen vi betaler for vår “sjølråderett” ved å stå utenfor EU er at vi også står utenfor de land Amazon UK leverer dataspill til. Men du får Rock Band 2 hos CDON, så hva er egentlig problemet?

Plateselskapene leverte mangelfulle produkter da de forsøkte seg med kopibeskyttelse. Det håndterer man på samme måte som man håndterer andre produkter som ikke fungerer som de skal. Men plateselskapene gjør ikke noe ulovlig hvis de forsøker å låse filer slik at du ikke fritt kan kopiere dem. Og jeg skjønner ikke hva du mener med “ministerstyre”.

Jeg sier ikke at alt er perfekt. Bare at sytingen over hvor ille alt er først og fremst uttrykker særdeles høye forveninger om hva man skal kunne få. En gang blir det kanskje sånn, men det har aldri vært slik til nå. Så det er i alle fall ingen som fratar det noe som helst, selv om du kanskje må vente noen uker å et spill.

@André Paulsberg

Jeg har i alle fall ikke noen problemer med å ta signal fra en linjeutgang og spille det inn på en PC via linjeinngang. Det betyr at signalet konverteres fra digitalt til analogt og tilbake til digitalt, og gir nok et visst kvalitetstap. Men det er likevel bedre enn kassettene. At det blir litt tungvindt og at det blir litt kvalitetstap, det må man finne seg i. Det er grenser for hva man kan kreve hvis man ikke vil betale.

Dette er å snu problemet på hodet , og argumenter utfra at du har en minoritets mening . Det er ikke greit å aktivt legge kopibeskyttelse som krever at du enten kortslutter PCen din eller kjøper en PC nummer 2 for ha til lydkonvertering . Dessuten er det direkte feil at du fortsatt snakker om at man ikke vil betale , når man faktisk ikke får det man har krav på når man betaler . Hvis jeg hadde kopiert det av noen andre (fullt lovlig) så hadde ikke dette vært noe problem , det er paradokset .

Man får det meste, ikke alt. Og det kan se ut til at noe av prisen vi betaler for vår “sjølråderett” ved å stå utenfor EU er at vi også står utenfor de land Amazon UK leverer dataspill til. Men du får Rock Band 2 hos CDON, så hva er egentlig problemet?

Det er noe merkelig at du skifter argumentasjon etterhvert som du blir bevist feil , fra at du synes det er veldig bra som det er til å være greit nok selv om du tok feil . Poenget er jo faktisk at dette er ET eksempel , og det er en økende tendens til denne type forbrukerrestriksjon . Jeg skjønte ikke EU poenget ditt , selv om jeg gjerne vil at Norge er med i EU , så er ikke dette noe som har med EU å gjøre da RockBand2 kan bestilles fra EU men ikke fra F.eks. USA .

Plateselskapene leverte mangelfulle produkter da de forsøkte seg med kopibeskyttelse. Det håndterer man på samme måte som man håndterer andre produkter som ikke fungerer som de skal.

I utgangspunktet så har jeg som forbruker rett på å bytte defekte varer , men slikt er i praksis ikke mulig så lenge det er monopol på åndsverket og bransjen rett og slett gir faen i loven . Kun ved massive klager fra forbrukerne klarer man å få byttet varer , og jeg husker at man til og med ble nektet å bytte varen fordi butikken mente man kunne ha kopiert produktet ! Akkurat som noen forbruker i 2009 skulle gå på butikken å kjøpe et produkt for å kopiere det , slike grunner undergraver bransjens troverdighet og kvalitet .

Men plateselskapene gjør ikke noe ulovlig hvis de forsøker å låse filer slik at du ikke fritt kan kopiere dem.

Verken Forbrukerombudet eller myndighetene ser ut til å være enig med deg , i saken med Apple og deres DRM har det vært klare indikasjoner på at dette faktisk bryter både med forbrukernes rettigher (de du påstår vi aldri har hatt ) og lovgivningen rundt kopiering til eget forbruk .

Og jeg skjønner ikke hva du mener med “ministerstyre”.

Ministerstyret er en form for korrupsjon , som bryter med den svenske grunnloven . I saken TPB ble det altså begått korrupsjonhandling mellom rettighetsorginasasjonnene når de sammen med USA henvendte seg med utilbørlig press mot justisministeren . Når justisministeret så direkte griper inn i en enkeltsak hos politiet og gir ordre , så er det ministerstyre og brudd på grunnloven .

Jeg sier ikke at alt er perfekt. Bare at sytingen over hvor ille alt er først og fremst uttrykker særdeles høye forveninger om hva man skal kunne få.

Jeg synes ikke det er høye forventninger å kunne spille av det produktet jeg har betalt for på min avspiller uten at jeg blir hindret aktivt , konsekvensene at kopibeskyttelse er i praksis så store at det er ingen garanti for at produktet fungerer . Jeg synes heller ikke det er mye forlangt at de som syter og påstår at andre er kriminelle , faktisk klarer å holde seg innenfor loven selv i sin iver på å hindre kopiering .

En gang blir det kanskje sånn, men det har aldri vært slik til nå. Så det er i alle fall ingen som fratar det noe som helst, selv om du kanskje må vente noen uker å et spill.

Hvis du ser mindre på enkelttilfellene , og mer på helheten så vil du merke at det er liten respekt for loven eller forbrukerrettigheten hos den bransjen du forsvarer . Jeg synes det er noe bemerkelsesverdig at du og andre fokuserer så intenst at forbrukere som kopier er en trussel mot åndsverksloven , mens dere er helt blinde til alt av snusk utenfor lovverket i kjølevannet av samme lov . Åndsverksloven er ikke den nye grunnloven , men dere snakker jo om dette som om det var den hellige gral og den eneste loven det er verdt å ta vare på . I mine øyne er dette den mest monopolistiske og lobbytilpassede loven verden har sett . Den er på ingen måte er resultat av fornuftig lovstifting eller kompetent analyse , da den i praksis blir formet av de som har økonomiske interesse og som verken har skrupler med å gå over lik eller bryte andre lover for å få mer .

@André Paulsberg

Vi får gå tilbake til utgangspunktet. Du skrev:

“Utfra reaksjoner blandt en stor generasjon under 40 , vil jeg påstå at det det er svært mange som er lei dagens situasjon .”

og

“Det er helt riktig , stor sett alt er mye mer tilgjengelig , bortsett fra kultur .”

Man kan godt være utålmodig. Men at man gjerne skulle ha sett ting bedre enn i dag betyr ikke at man har veldig mye grunn til å klage. Og når du indirekte sier at kultur har blitt mindre tilgjengelig, da er det helt feil.

Det meste er mer og lettere tilgjengelig i dag enn det noen gang har vært. At ikke absolutt alt er tilgjengelig endrer ikke det.

Ellers har jeg lært at eksport og import ikke er helt det samme. At ulike former for eksportrestriksjoner gjør at du ikke får tak i alt fra alle steder, så er det ikke en importhindring.

Kopisperre på CD var et blindspor som ble forlatt etter kort tid. Det er historie. Dessuten var den særdeles enkel å omgå, og så lenge den ble omgått fordi den ikke lot seg spille på alle CD-spillere var (og er) en omgåelse av kopisperren helt lovlig. Og det var og er mulig å kopiere analogt, slik at det du kunne gjøre med kassetter kan du gjøre i dag.

Jeg liker ikke Apples forsøk på innelåsing av kunder, og det var grunnen til at jeg ikke kjøpte noe fra iTunes før dette ble endret. (Skjønt også der kunne man relativt greit, og fullt lovlig komme rundt problemet ved å brenne CD.) Apple tilbød et produkt som etter min mening var for dyrt i forhold til hva jeg fikk. Men det er ikke forbudt å tilby overprisede produkter eller produkter med begrensede egenskaper. Forbrukerrådet ønsket å endre disse vilkårene, og kan kreve at Markedsrådet forbyr de aktuelle vilkårene. Men de er lovlige helt til et slikt forbudsvedtak eventuelt foreligger. Man kan kritisere Apples forretningsmodell, men de gjorde ikke noe ulovlig.

Det er selvfølgelig mye som kan bli bedre, selv om det ikke er noen grunn til å tro at man noen gang vil få alt slik man ønsker.

Det jeg reagerte på, og som jeg mener at det ikke er grunnlag for å si, er at alt har blitt så ille og at vi har så mye å klage over. Det kan godt hende at det er et gap mellom forventninger og det som faktisk tilbys. Men om det gapet er større nå enn før, så skyldes det i s fall at forventningene har økt enda mer enn tilbudet. I en debatt nylig brukte en det eksempelet at da han var syk var det ikke mulig å skaffe de filmene hadde lyst til å se der og da via nettet. At andre kunne vise til en rekke steder hvor film helt lovlig kunne lastes ned, endrer ikke at denne personen stilte veldig høye krav til tilgjengelighet. Greit nok, men muligheten til å laste ned den filmen man vil se der og da, det er i alle fall ikke noe som har blitt tatt fra folk. Da har han forventninger om noe som i alle fall inntil ganske nylig ikke har eksistert.

Tilbudet er bedre enn det noen gang har vært.

@Olav Torvund

Vi får gå tilbake til utgangspunktet. Du skrev:

“Utfra reaksjoner blandt en stor generasjon under 40 , vil jeg påstå at det det er svært mange som er lei dagens situasjon .”

Unnskyld , men denne har du tatt ut av sammenheng en gang tidligere og jeg svarte lørdag 25. april kl 02 . Tror jeg har gjort grundig rede for dette punktet allerede .

-

“Det er helt riktig , stor sett alt er mye mer tilgjengelig , bortsett fra kultur .”

Tilbudet er bedre enn det noen gang har vært.

Tilbud og tilgjengelighet måles ikke bare i overfladisk kvantitet , det blir som å si at utvalget på matbutikkene er bedre fordi man har fått kjedene Kiwi , Rimi og Rema 1000 . butikkene har lært av kundenes tilbakemeldinger , fra kritikk for smalere utvalg bland flere butikker har de endret konspetet sitt for å holde tritt med utviklingen . Underholdningsindustrien har ikke klart eller vil ikke av frykt holde følge med utviklingen , jeg mener det er viljen det skårter mest på . Når det er nevnt sier jeg ikke at det ikke finnes lyspunkt , men det er generelt en trend å motarbeidet ting helt til man enten ikke har noe valg eller modellen man velger får kritikk av myndighetene .

Jeg mener fortsatt at sammenligner man vertikalt med andre varer og tjenester , så ligger underholdningsbransjen under par . Jeg sier ikke at det er heltsvart , men merkbart dårligere enn andre bransjer .

@André Paulsberg

Jeg skjønner ærlig talt ikke hva du mener. Men RIMIfiseringen er det kjeder som Platekompaniet m.fl. (hvis det er fler igjen …) som har stått for.

@Olav Torvund

Jeg skjønner ærlig talt ikke hva du mener. Men RIMIfiseringen er det kjeder som Platekompaniet m.fl. (hvis det er fler igjen …) som har stått for.

Jeg sa ikke at at det er noen RIMIfisering , poenget går på at enhver endring er ikke nødvendigvis en utvikling av kvalitet eller tilgjengelighet . Utviklinge er mer enn bare flere siter , det er også evnen til å tilpasse seg . Så å si at det er flere Internet sider som selger lovlig musikk , er ikke ensbetydende med at det er positivt utviklig i tilgjengelighet . Andre bransjer har lært av den opplæringsprosessen gjennom de siste tiår , underholdningsindustrien er fortsatt i bakleksa .

Samtalen er stengt

Stengt av Alexander S. (tirsdag 16. juni 2009 kl 12).

Nye bilder