16. april - 3. mai
Gisle Hannemyr
Eirik Solheim
Debattredaktører
4. mai – 19. mai
Even E. Westvang
Simen Svale Skogsrud
Debattredaktør
19. mai – 12. juni
Petter Bae Brandtzæg
Vibeke Kløvstad
Debattredaktører
19. mai
Delte
meninger
Heidi Grande Røys
Redaktør

Barn synes det er ok at foreldre sjekker nettloggen!

Ofte kommer det opp spørsmål om det er ok å sjekke nettloggen til barna eller barnas meldinger på mobilen. Eksperter på området har vært gjennomgående negative og de har svart et kategorisk ”nei” på at dette er en ok foreldrestrategi. Er denne kategoriske tilnærming basert på evidens eller en generell holdning forskerne har? Hva vet vi egentlig om dette tema? Er det et spørsmål om alder? Og, hvor utbredt er dette og hvor negative er egentlig barn til denne foreldrekontrollen?

Datatilsynets nettsider finnes det en oppsummering av en studie som nylig ble gjennomført av Synnovate på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet. De har i forbindelse med ”Du bestemmer” kampanjen kartlagt foreldres forhold til barnas (9-13 år) internettbruk.

Resultatene av denne studien viser at hver fjerde forelder sjekker barnas internett- og mobilaktiviteter uten å informere barna om det på forhånd.

Når man leser oppsummering av denne studien finner man svært tendensiøse beskrivelser som ikke nødvendigvis samsvarer med tallene og de ”objektive” funnene. Kan de ha bestemt resultatene på forhånd? Overskriften sier at ”1 av 4 foreldre spionerer på barnas nettbruk” . De spionerer, drive spionvirksomhet; hemmelig undersøkelser i smug på sine barn. Det står videre at et flertall av barna er negative til foreldrenes snoking.

Merkelig nok kunne ikke jeg finne denne siste konkusjonen i de faktiske resultatene om hva barna rapporterer.
Halvparten av barna svarer at de er negative til at foreldrene leser mobilmeldinger, 38 % er negative til at MSN samtaleloggen blir gjennomgått og 32 % misliker at epostene deres blir lest av foreldrene. Foreldrenes kontroll av internettloggen oppleves som minst negativt (20 %).

Et solid flertall, 8 av 10 barn i alderen 9-13 år synes altså det er greit dersom foreldrene sjekker internettloggen deres. Studien viser også at barna som er vant til at deres aktiviteter blir sjekket er i større grad enn de andre positive til å bli sjekket.

Det skal sies at det ikke lett å verifisere resultatene i studien da den verken presenterer spørsmålene og svaralternativene til barna. Men uti fra det jeg kan se er flertallet av barna i alderen 9-13 år rimelige positive til at foreldre sjekker nettloggen. Så kan man spørre seg hvorfor er de det? Føler de seg tryggere når foreldre gjør dette? Føler de at foreldrene bryr seg når de gjør dette? Kanskje er det ok at foreldrene sjekker nettloggen? Det studien i liten grad sier noe om er om de synes det ok om foreldrene sjekker nettloggen uten at de selv vet om det. Akkurat det kunne vært interessant å vite mer om.

Jo da, barn har rett på personvern, men de har også rett til beskyttende og ivaretaende foreldre. Det digitale blir ofte assosiert med noe skittent. En mor eller far som ser ut av vinduet til sitt intetanende barn og deres lek på lekeplassen blir sett på som kjærlig og beskyttende. En mor eller far som sjekker nettloggen blir ofte assosiert med snoking og spionering – noe skittent. Men barna…de synes altså det er ok. Jeg tror denne materien er ganske kompleks og at kategoriske svar ikke finnes. Det kommer an på alder, barnet, situasjonen og mediet.

Vist 2872 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Flott at du tar opp dette temaet Petter. Jeg tror det er mange foreldre som er opptatt av hvordan de kan bidra til at barnet deres har en trygg og positiv tilstedeværelse på nett.

Det er mulig at det stemmer at eksperter har vært ”gjenomgående negative og de har svart et kategorisk nei” på om det er en ok å sjekke barnets nett- og mobilaktivitet. Men det er ikke holdningen bak Du bestemmer-kampanjen. Du bestemmer er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet og Teknologirådet. Vi oppfordrer foreldre til å ta aktivt del av barnas nett- og mobilbruk. Det er kjempeviktig at foreldrene er tilstede der barna er. Så å si alle norske barn er på nett og 85% av 10-åringene har mobil.

Om man skal sjekke nettloggen eller mobilmeldingene til barnet avhenger av barnets alder, modenhet og foreldrenes vurdering av behovet for å sjekke. Det vi sier er at hvis du sjekker er det en god idé å si i fra til barnet. Å sjekke bak barnets rygg bidrar verken til å skape tillit eller å bygge opp gode nettvaner. Å delta aktivt i barnets nettbruk er det mest kategoriske rådet som kommer fra Du bestemmer. Be barnet vise deg hvilke nettsider de bruker og hvordan de fungerer.

Norske foreldre ligger i teten i Europa når det gjelder å involvere seg i barnas nettbruk. Vår undersøkelse viser også at de fleste foreldre sier at de informerer barna når de sjekker nettaktivitetene – noe vi ser på som positivt. Samtidig sier ¼ foreldre at de sjekker uten å informere barna. Det er dette vi referer til som ”snoking” eller å ”spionere”.

Digitale medier muliggjør overvåking av sosial aktivitet på en helt annen måte enn tidligere. Barna er storbrukere av nett og mobil til å kommunisere og være sosiale. I teorien kan man skaffe seg en utførlig oversikt over hvem barnet snakker med og når, hva barnet sier og får som svar, oversikt over venner og deres profiler, hva barnet legger ut på nett osv. Samtidig som barnet har rett til et privatliv skal foreldre sørge for at barnet er trygg. Utfordringen er å finne en god balanse der barnet føler seg trygg uten å bli overvåket.

Tallene fra Du bestemmer-undersøkelsen viser at det er mer riktig å si at barna er delte i synet på om det er greit at foreldrene sjekker, enn at et flertall er negative. Tallene viser at noen ting er mer private enn andre. Et stort flertall av barna (som altså er i alderen 9-13) syns det er greit om foreldrene sjekker internettloggen. Mens bare 1/3 syns at det var greit dersom foreldrene sjekker mobilmeldingene. Det samme gjelder samtaleloggen på MSN.

Gjennom vår kontakt med lærere, elever og foreldre opplever vi at digitale medier og foreldrerollen er et tema som engasjerer. Vi oppfordrer om å ta diskusjonen i klasserommet, på foreldremøtet og hjemme i stua – her må fasiten lages på veien. Besøk gjerne www.dubestemmer.no og bestill et gratis klassesett.

@Kari

Takk for kommentaren :)

Om man skal sjekke nettloggen eller mobilmeldingene til barnet avhenger av barnets alder, modenhet og foreldrenes vurdering av behovet for å sjekke. Det vi sier er at hvis du sjekker er det en god idé å si i fra til barnet. Å sjekke bak barnets rygg bidrar verken til å skape tillit eller å bygge opp gode nettvaner. Å delta aktivt i barnets nettbruk er det mest kategoriske rådet som kommer fra Du bestemmer. Be barnet vise deg hvilke nettsider de bruker og hvordan de fungerer.

Dette er jeg enig i. Og det er viktig å påpeke at mobilmeldinger nok oppleves mye mer personlig og sensitivt enn nettloggen, noe resultatene fra deres undersøkelse også gjenspeiler.

Samtalen er stengt

Stengt av Alexander S. (tirsdag 16. juni 2009 kl 12).

Nye bilder