16. april - 3. mai
Gisle Hannemyr
Eirik Solheim
Debattredaktører
4. mai – 19. mai
Even E. Westvang
Simen Svale Skogsrud
Debattredaktør
19. mai – 12. juni
Petter Bae Brandtzæg
Vibeke Kløvstad
Debattredaktører
19. mai
Delte
meninger
Heidi Grande Røys
Redaktør

Forfattere

Følgende forfattere er invitert til å bidra med artikler til denne boken. Meningene og tankene i artiklene er forfatternes egne og ikke nødvendigvis sammenfallende med arbeidsgivernes.

Heidi Arnesen Austlid er direktør for Friprogsenteret. Friprogsenteret er en pådriver for verdiskaping i offentlig sektor og næringsliv. Som uavhengig kompetansesenter er Friprogsenterets oppgave å skape trygghet for valg, bruk og deling av fri programvare. Dette gjøres ved å spre kunnskap, bygge nettverk og tilby arenaer for deling.

Friprogsenteret er et AS mellom offentlige og private aktører, og finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Austlid har tidligere vært prosjektleder i IKT-Norge og seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Ola Berge er leder for Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi. Berge har bakgrunn som forsker i Telenor Research and Innovation og ved Universitetet i Oslo. Berges forskningsfelt er læringsteknologi og bruk av digitale læringsressurser. Tittelen på Berges doktoravhandling fra 2006 er «Reuse of Digital Learning Resources in Collaborative Learning Environments».

Petter Bae Brandtzæg er stipendiat ved SINTEF IKT og Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Brandtzæg har forsket på menneskers bruk av ny teknologi i en årrekke, med fokus på barns og unges brukererfaringer og kommunikasjon i nye medier og da særlig i nettsamfunn som Nettby, Biip og Facebook. Han har stått for et 30-talls publikasjoner og er aktuell som en av forfatterne bak eBorger 2.0-rapporten, skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Stian Danenbarger er teknisk konseptutvikler og informasjonsarkitekt i det norske konsulentselskapet Bouvet ASA. Hans formelle bakgrunn er en cand.scient.-grad fra Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, med spesialisering innen matematisk modellering. Stian initierte utviklingen av emnekartdrevne nettsteder og publiseringsløsninger i Norge i 2001, og har siden fokusert mye på anvendelser av semantisk teknologi og web-orientert arkitektur i offentlig sektor.

Gisle Hannemyr arbeider ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, der han særlig har fokus på digitale medier og nettsamfunn. Han har dessuten erfaring fra næringslivet, og har blant annet vært utviklingsdirektør i Tiki Data, Oslonett og Schibsted Nett. Han bidro til Makt- og demokratiutredningen (1998–2003) og var sekretær for Personvernkommisjonen (2007–2008). Hans siste bøker er Hva er Internett (Universitetsforlaget 2005) og Sammensatte tekster (sammen med Gunnar Liestøl og Anders Fagerjord, Cappelen Damm 2009).

Vibeke Kløvstad, cand.polit., var med på å starte Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved Universitetet i Oslo i 1997 og arbeider per i dag som nestleder ved ITU. Hun leder det nasjonale prosjektet ITU Monitor som annethvert år kartlegger norske elevers, læreres og skolelederes digitale kompetanse. Kløvstad var med i prosjektet «Nye nettfenomener» som var et samarbeid mellom IMK og ITU på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og hun er med i redaksjonen for denne boken.

Håkon Wium Lie er teknisk direktør i Opera Software som lager nettlesere for alle slags dingser. Han har tidligere arbedet for W3C og CERN, der han utviklet Cascading Style Sheets (CSS) som i dag en en basis-standard på vebben. Håkon har en mastergrad fra MIT Media Lab og en doktorgrad fra UiO.

Simen Svale Skogsrud lever av å fortelle historier ved hjelp av maskiner. Han har jobbet med et bredt spekter av medier de siste femten årene. For tiden driver han den sosiale kulturkalenderen Underskog.no og samarbeidsverktøyet Origo.no i selskapet Bengler. Hans første roman, Pragma, kom i 2004.

Eirik Solheim har medieutdannelse fra Universitetet i Stavanger og arbeider nå som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling. Han har flere års erfaring både fra tradisjonell fjernsynsproduksjon og fra arbeid med nye medier. Solheim har også arbeidet i fem år som konsulent i Accenture og er en profilert og prisvinnende blogger med nettsiden eirikso.com. Han er prosjektleder for og skribent på NRKbeta.no og er en erfaren foredragsholder. Han holder presentasjoner om nye medier, kommunikasjon og digital utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Hendrik Storstein Spilker er førsteamanuensis i mediesosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han har forsket på utviklingen av Internett og andre nettverksmedier i en årrekke, de senere årene med spesielt fokus på kontroversene rundt digital musikkdistribusjon. I 2007 utga han boken Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi (med Nora Levold).

Elisabeth Staksrud er stipendiat ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo hvor hun forsker på barn, risiko, regulering, rettigheter og nye medier. Hun har som prosjektleder ved Medietilsynet initiert og ledet flere internasjonale forsknings- og opplysningsprosjekter om trygg bruk av nye medier støttet av EU kommisjonen. Hun er oppnevnt til EUs ekspert på trygg bruk av Internett og offentlig opinion og medlem av Fornyings- og administrasjonsdepartementets E-forum.

Tanja Storsul, dr.polit., er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo. Hun forsker på IKT og digitale medier med et særlig fokus på politiske og strukturelle vilkår. Hun har nylig redigert boken Ambivalence towards convergence. Digitalization and media change sammen med Dagny Stuedahl (Nordicom 2007). Storsul ledet prosjektet «Nye nettfenomener» som var et samarbeid mellom IMK og ITU på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Alexander Staubo er en autodidakt systemarkitekt og formgiver. Han har jobbet med alt fra spill for barn til avansert søketeknologi for amerikanske datingtjenester. For tiden jobber han i Bengler der han utvikler nettstedene Underskog.no og Origo.no. På fritiden skriver og leser han science fiction og baker legendariske kanelboller.

Morten Søby er leder av ITU ved Universitetet i Oslo. Han er redaktør for tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy. Han arbeider blant annet med OECD-prosjektet «New Millennium Learners». Hans siste artikkel er: «Digital competence – from educational policy to pedagogy. The Norwegian context» i C. Lankshear og M. Knobel (red.) (2008): Digital literacies of E-learners. New York: Peter Lang.

Cathrine Tømte er forsker ved ITU, Universitetet i Oslo. Fokus i arbeidet ligger på barns og unges digitale erfaringer i og utenfor skolen. Hun har også arbeidet som ekspert i prosjektet «New Millennium Learners» i OECD med særlig vekt på kjønn, IKT og utdanning, samt som prosjektleder for ITUs bidrag i OECD-rapporten PISA and ICT 2006. Hun har en doktorgrad fra NTNU og bred tverrfaglig erfaring innen feltene IKT, kommunikasjon, kjønnsforskning og organisasjon.

Even Westvang presser grenser for digitale medier i sin rolle som designer og utvikler, noe han har levd av siden 1995. For tiden jobber han i selskapet Bengler der han drømmer opp nye eventyr for de sosiale nettstedene Origo.no og Underskog.no.

Vist 2059 ganger.