16. april - 3. mai
Gisle Hannemyr
Eirik Solheim
Debattredaktører
4. mai – 19. mai
Even E. Westvang
Simen Svale Skogsrud
Debattredaktør
19. mai – 12. juni
Petter Bae Brandtzæg
Vibeke Kløvstad
Debattredaktører
19. mai
Delte
meninger
Heidi Grande Røys
Redaktør

Kolofon

Redaktør

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Redaksjonsgruppe

Vibeke Kløvstad, Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), Universitetet i Oslo
Magnus Hontvedt, ITU, Universitetet i Oslo
Gisle Hannemyr, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
Morten Søby, ITU, Universitetet i Oslo
Anne-Lena Straumdal, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
Fred-Arne Ødegaard, FAD
Hege Gundersen, Universitetsforlaget
Bilderedaktør: Arne Svalastog
Petiter: Martin Bergesen

Universitetsforlaget
© Universitetsforlaget 2009
ISBN 978-82-15-01496-8

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonen er videre tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge. Dette innebærer at du har lov til å dele, kopiere og spre verket, samt å bearbeide (remikse) verket, så fremt følgende to vilkår er oppfylt:

  1. Navngivelse. Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).
  2. Del på samme vilkår. Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.
Vist 840 ganger.