16. april - 3. mai
Gisle Hannemyr
Eirik Solheim
Debattredaktører
4. mai – 19. mai
Even E. Westvang
Simen Svale Skogsrud
Debattredaktør
19. mai – 12. juni
Petter Bae Brandtzæg
Vibeke Kløvstad
Debattredaktører
19. mai
Delte
meninger
Heidi Grande Røys
Redaktør

Viser arkivet for stikkord nettnøytralitet

Nettnøytralitet igjen på dagsorden?

I bidraget mitt til boka gjør jeg den observasjon at debatten om nettnøytralitet i Norge er nærmest ikke-eksisterende. Selv når den norske internettbransjen, Post- og teletilsynet, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet i slutten av februar sluttet seg til felles retningslinjer for nettnøytralitet var det knapt noen utenom kretsen av spesielt interesserte som registrerte eller kommenterte hendelsen.

Men nå ligger det på bordet et kontroversielt EU-forslag til reform av den såkalte “Telekom-pakken” – endringsforslag 138. Forslaget skulle opp i EU-parlamentet denne uken, men behandlingen er nå utsatt til 5. mai pga. stor uenighet om inneholdet.

Telekom-pakken er navnet på et sett med EU-bestemmelser som har som formål å sikre konsumentrettigheter for telekom-brukere og å sørge for fri konkuranse mellom telekom-tilbydere i EØS-området.

Men i reformforslaget er det lagt inn flere elementer som rokker ved nettverksnøytralitetten. For eksempel legges det opp til at tjenestetilbyderene får et økt ansvar for aktivt å “filtrere” innhold på nettet for å hindre brukerne fra å få tilgang til, eller spre ulovlig, innhold (som opphavsrettsbeskyttet materiale).

Videre ønsker blant annet den britiske regjeringen endringer i telekom-reguleringen som legger til rette for at teletilbydere kan selge Internett-tilgang etter en modell der vanlige brukere ikke lenger skal ha adgang til å distribuere eget innhold, og at tilbyderen i en basistjeneste kan begrense tilgangen til nettet til begrensede “pakker” med innhold – i praksis en kabel-tv-lignende modell.

Så akkurat når man her hjemme på berget er blitt enig om retningslinjer som sikrer nettnøytralitetten, kan det godt hende at EU påtvinger oss reguleringer som fratar oss den.

Det skal dog sies at ingenting er bestemt i Brussel ennå. Deltemeninger.no vil følge saken.

Les mer:
- http://www.blackouteurope.eu/lang/norsk/main.html
- http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/internetanvandarens-guide-till-eus-telekompaket-1.833955
- http://www.dagbladet.no/a/5842294/
- http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=571909